Πώς σχετίζονται οι μεταφραστικές υπηρεσίες με την αύξηση των πωλήσεων;

Ιδιαίτερα ευεργετικές είναι οι επαγγελματικές μεταφραστικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, ενώ εξίσου θετικός είναι ο ρόλος τους και για τις επιχειρήσεις  που ήδη δραστηριοποιούνται σε κάποια από τις αγορές εξωτερικού.

 

Ποια 2 συγκεκριμένα ζητήματα καλείται να λύσει η μετάφραση;  

Εκστρατείες Μάρκετινγκ

Η δημιουργία μιας σωστά δομημένης εκστρατείας μάρκετινγκ, αποτελεί από μόνη της μία πρόκληση καθώς από την επιτυχία της εξαρτώνται πολλά. Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί για την επιχείρηση μία εκστρατεία προώθησης που δεν στοχεύει την τοπική αγορά αλλά τις αγορές του εξωτερικού.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν πολλοί, ενώ αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αντί να πετύχουν τους στόχους τους έχασαν τόσο χρήματα όσο και κύρος, λόγω της κακής μετάφρασης της διαφημιστικής τους καμπάνιας.

Προβλήματα επικοινωνίας

Κάθε εξωστρεφής επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή είναι πολύ πιθανό να προκύψουν γλωσσικά ή πολιτισμικά εμπόδια που θα δημιουργήσουν προβλήματα στα επιχειρηματικά της σχέδια. 

Αυτά τα εμπόδια μπορεί να καθυστερήσουν ή ακόμη και να αναστείλουν κάποιο έργο ή να δημιουργήσουν σημαντικές παρεξηγήσεις που απειλούν και την ίδια την παρουσία της επιχείρησης στην ξένη χώρα.

Τέτοια προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν κατά την έναρξη ενός έργου, κατά τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας, στη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης ή ως αποτέλεσμα μίας όχι επιτυχημένης εκστρατείας μάρκετινγκ.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν με την επένδυση σε επαγγελματίες υπηρεσίες μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής προς τη γλώσσα και την κουλτούρα της αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση.

 

Πώς όμως θα σας βοηθήσουν οι επαγγελματικές μεταφραστικές υπηρεσίες από το μεταφραστικό γραφείο Eurologos στην αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων;

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του γραφείου μας διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο ότι τα διαφημιστικά και λοιπά κείμενα της επιχείρησης σας θα μεταφραστούν και θα προσαρμοστούν σωστά στην τοπική γλώσσα ή διάλεκτο που επιθυμείτε. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι το περιεχόμενο των κειμένων σας να έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την πολιτισμική κουλτούρα του κοινού της αγοράς στην οποία στοχεύετε.

Εκτός από τη γλωσσική και τοπική προσαρμογή του διαφημιστικού μηνύματος της επιχείρησης σας στη γλώσσα ή τη διάλεκτο της επιλογής σας, στο μεταφραστικό γραφείο Eurologos Thessaloniki έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε και τη μετάφραση της εταιρικής σας επικοινωνίας.

Διασφαλίστε την υψηλή ποιότητα της εταιρικής επικοινωνίας σας αναθέτοντας στον μεταφραστικό Όμιλο Eurologos τη μετάφραση των newsletter, e-mail, εγγράφων, φυλλαδίων & προσφορών της εταιρείας σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Web Analytics