Καταρρίπτοντας τους 3 δημοφιλέστερους μύθους που αφορούν τη μετάφραση

Ένας επιχειρηματικός τομέας ο οποίος έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Παγκοσμιοποίηση δεν είναι άλλος από αυτόν της μετάφρασης.

Στην εποχή μας αν και οι μεταφραστικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων αυξάνονται διαρκώς, οι γνώσεις για τις παγίδες, τους μύθους και τις παρερμηνείες που κρύβει ο κόσμος της επαγγελματικής μετάφρασης είναι δυστυχώς περιορισμένες. Η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο καθώς με την εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο η πολυπλοκότητα των μεταφράσεων όσο και οι τομείς της μετάφρασης αυξάνονται.

Στο πρώτο άρθρο μας θα γνωρίσουμε τους 3 δημοφιλέστερους μύθους γύρω από τον κλάδο της μετάφρασης, αλλά και την αλήθεια γύρω από αυτούς.

Ο πρώτος μύθος :  Η μετάφραση είναι μία απλή αντικατάσταση λέξεων

Ο πρώτος μύθος έχει να κάνει με τον ίδιο τον τομέα της μετάφρασης και πιο συγκεκριμένα από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται τόσο ο κλάδος της μετάφρασης όσο και το επάγγελμα του μεταφραστή.

Το σημαντικότερο λοιπόν πρόβλημα που αφορά τη μετάφραση είναι ο επιφανειακός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο ίδιος ο κλάδος της, τόσο από ανθρώπους του χώρου όσο και από εκείνους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες μεταφραστές, διορθωτές  ή γλωσσολόγοι.

Ο επιφανειακός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων αλλά και η άγνοια έχουν συμβάλει σημαντικά ώστε η μετάφραση να θεωρείται συχνά ως μια απλή διαδικασία κατά την οποία ο μεταφραστής απλώς αντικαθιστά λέξεις από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Μακάρι να ήταν έτσι !! Ωστόσο, η αλήθεια από το μύθο απέχει αρκετά.

Η σύνταξη, η γραμματική, η δομή των προτάσεων και τέλος, η σημασιολογία που περιβάλλει την κάθε λέξη από γλώσσα σε γλώσσα διαφέρει. Πολλές είναι δε οι περιπτώσεις, που τα παραπάνω αποτελούν μοναδικά στοιχεία, τα οποία και συναντώνται σε μία και μόνο γλώσσα.

Ο δεύτερος μύθος : Μπορώ να μιλήσω 2 ή περισσότερες γλώσσες άρα είμαι μεταφραστής

Το να μπορεί να μιλήσει κάποιος 2 ή περισσότερες γλώσσες σίγουρα είναι κάτι θετικό δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι μπορεί και να εκπονήσει αξιόπιστες επίσημες μεταφράσεις κειμένων σε αυτές τις γλώσσες. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή μαγειρεύω καλά μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου ως σεφ, δυστυχώς όμως και σε αυτήν την περίπτωση η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Προκειμένου ένας μεταφραστής να θεωρηθεί επαγγελματίας και ένα μεταφραστικό γραφείο το οποίο σέβεται τον εαυτό του και τους πελάτες του να του αναθέσει την εκπόνηση μίας μετάφρασης θα πρέπει να συνδυάζει τα 3 παρακάτω στοιχεία.

  1. Υψηλή επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της μετάφρασης
  2. Εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της μετάφρασης
  3. Επιτυχή αποτελέσματα στα τεστ πρόσληψης ή συνεργασίας, γνώση μεταφραστικών προγραμμάτων και λογισμικού μετάφρασης, εκπόνηση ποιοτικών μεταφράσεων με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης

Ο τρίτος μύθος :  Οι μηχανές αυτόματης μετάφρασης πρόκειται σε μικρό χρονικό διάστημα να αντικαταστήσουν τους μεταφραστές

Όσο τα πληροφοριακά συστήματα εξελίσσονται τόσο καλύτερη θα γίνεται  κάθε χρόνο που περνάει και η ποιότητα των μεταφραστικών υπηρεσιών των  μηχανών αυτόματης μετάφρασης.

Το γεγονός αυτό όμως έχει συνηγορήσει ώστε να χτιστεί ένας μύθος ο οποίος και θέλει τις μηχανές αυτόματης μετάφρασης σε λίγα χρόνια από τώρα να αντικαθιστούν τους μεταφραστές.

Η απάντηση είναι ότι παρόλο που οι μηχανές αυτόματης μετάφρασης αλλά και τα διάφορα λογισμικά μετάφρασης έχουν κατά τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί προς το παρόν λειτουργούν μόνον επικουρικά στο έργο των μεταφραστών.

Οι λόγοι πολλοί με σημαντικότερο όλων το γεγονός ότι η μετάφραση δεν αποτελεί μία μηχανική διαδικασία κατά την οποία ο μεταφραστής αντικαθιστά λέξεις από τη μία γλώσσα στη άλλην.  Η μετάφραση αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος ακροβατεί μεταξύ επιστήμης και τέχνης απαιτώντας την κριτική σκέψη από τη μεριά του μεταφραστή.

Οπότε με απόλυτη σιγουριά μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι τα εργαλεία αυτόματης μετάφρασης δεν έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν σε καμία περίπτωση την μετάφραση η οποία πραγματοποιείται από μεταφραστή.

Web Analytics