Μετάφραση αγγλικών κειμένων

Παρότι η μετάφραση από Αγγλικά προς Ελληνικά και το αντίστροφο μόνον απλή διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λόγω κόστους εμπιστεύονται τα κείμενα τους σε μη επαγγελματίες μεταφραστές.

Το αποτέλεσμα: Μεταφραστικά λάθη, εμφανείς αδυναμίες στην απόδοση της ορολογίας, αλλά και ανακρίβειες που εκθέτουν τους μεταφραστές» αλλά και κοστίζουν σε χρόνο και χρήματα όποιους τους εμπιστεύτηκαν.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό: Ο κυρίως λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται από ερασιτέχνες ή μη πιστοποιημένους μεταφραστές δεν είναι καλής ποιότητας είναι η έλλειψη εμπειρίας, εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων αλλά και η επιφανειακή / μη επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας.

Αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις:  Εμπιστευτείτε τις μεταφράσεις σας σε ικανούς, έμπειρους και επαγγελματίες μεταφραστές και μην αποφασίζετε μόνο με βάση το κόστος. Δείχνοντας εμπιστοσύνη σε μεταφραστές που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να φέρουν επιτυχώς εις πέρας το μεταφραστικό έργο που θα τους ανατεθεί, δεν θα εκτεθείτε αλλά και δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον κόστος για τη διόρθωση, ανάκληση ή επανεκτύπωση των ήδη μεταφρασμένων κειμένων.

Τι ικανότητες πρέπει να έχει ένας μεταφραστής; Αντίθετα με το μύθο που θέλει εκείνον που γνωρίζει μία γλώσσα να μπορεί και να μεταφράσει προς αυτήν, για ένα σωστό μεταφραστικό αποτέλεσμα, απαιτούνται σπουδές, εξειδίκευση στον τομέα της μετάφρασης, γνώση της θεωρίας και μεθοδολογίας της μετάφρασης, πολυετής εμπειρία, καλός χειρισμός των εργαλείων μετάφρασης, βαθιά γνώση της κουλτούρας και του λαού της γλώσσας που μεταφράζει και ... ταλέντο.

Στο μεταφραστικό γραφείο Eurologos - Thessaloniki αναλαμβάνουμε μεταφράσεις αγγλικών κειμένων και εγγράφων παντός είδους με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας πάντα μόνο επαγγελματίες μεταφραστές, με πιστοποίηση για τη γλώσσα προς την οποία μεταφράζουν και με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα.

Web Analytics