Μετάφραση εγγράφων

Στο μεταφραστικό Όμιλο Eurologos, έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη για μετάφραση εγγράφων, αναλαμβάνοντας μεταφράσεις για κάθε επαγγελματικό κλάδο, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ορολογίας.

Διαθέτουμε τόσο την εξειδίκευση όσο και τη μεθοδολογία να προσφέρουμε στοχευμένες και άρτιες μεταφραστικές υπηρεσίες σε ένα πλήθος τομέων όπως εμπορικέςιατρικέςφαρμακευτικές, νομικές & τεχνικές μεταφράσειςτοπική προσαρμογή ιστοσελίδων και λογισμικού.

Ταυτόχρονα, καλύπτουμε ένα πλήρες φάσμα από γλώσσες, δίνοντας έμφαση στους γλωσσικούς κανόνες αλλά και στις λεκτικές ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας ανά περίπτωση.

Οι μεταφραστικές μας υπηρεσίες χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών από διεθνώς διακεκριμένες εταιρείες σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Αυτό οφείλεται σε 3 άξονες:

  • Εμπειρία: η πολυετής μας εμπειρία, μια και δραστηριοποιούμαστε στο χώρο από το 1977. Έχουμε την εξειδίκευση αλλά και την αποδεδειγμένη γνώση να ανταπεξέλθουμε μεταφραστικά σε κάθε τύπου γλωσσικό εγχείρημα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ορθή μετάφραση εγγράφων. 
  • Εμπιστοσύνη: η εκπληρωμένη υπόσχεση προς τους πελάτες μας ότι θα παραδώσουμε άριστες μεταφράσεις στους χρόνους που έχουν οριστεί, με ταχύτητα αλλά και με άψογη εξυπηρέτηση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την εικόνα του πελάτη μας όπως και την επιτυχία του εκάστοτε γλωσσικού εγχειρήματος. 
  • Μέθοδος μετάφρασης: ο Όμιλος Eurologos, πέραν της εμπειρίας και αξιοπιστίας που τον χαρακτηρίζει, διαθέτει και τη δύναμη της εξειδίκευσης. Χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο δίκτυο μας και ενεργοποιούμε τα 20 γραφεία μας σε 4 Ηπείρους, με στοχευμένη ανάθεση των μεταφραστικών εργασιών στο συνεργαζόμενο δυναμικό της χώρας, ανά περίπτωση.
    Με τον τρόπο αυτό, η μετάφραση, ο έλεγχος και η διόρθωση των κειμένων πραγματοποιείται εσωτερικά στη χώρα για την οποία προορίζονται τα έγγραφα, διασφαλίζοντας την ποιότητα του τελικού γλωσσικού αποτελέσματος χάρη στη χρήση ειδικών τοπικών εργαλείων και πλήρως ειδικευμένων διορθωτών.

 

 

Web Analytics