Μετάφραση λογισμικού

Η μετάφραση ή τοπική προσαρμογή λογισμικού («software localization») είναι μια υπηρεσία με εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από τη μετάφραση κειμένων και χρίζει ειδικής γλωσσικής αντιμετώπισης.

Για τη διεκπεραίωσή της απαιτούνται ειδικευμένα και έμπειρα στελέχη, τόσο στην ορολογία όσο και στο χειρισμό των αντίστοιχων αρχείων, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του κώδικα.

Η μεταφραστική ομάδα του Ομίλου Eurologos έχει αναλάβει, σε πολλαπλές περιστάσεις, την επιτυχημένη τοπική προσαρμογή εφαρμογών για επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητές συσκευές («mobile apps») καθώς και web applications («web apps») για πολύ γνωστές εταιρείες του χώρου.

Επιπλέον, υποστηρίζουμε τη μετάφραση πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων όπως resource files, php files, PO files, κλπ.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Μετάφραση σουίτας λογισμικού ασφαλείας
  • Μετάφραση εμπορικού λογισμικού
  • Μετάφραση λογιστικών πακέτων
  • Μετάφραση παιχνιδιών για κονσόλες, PC, φορητές συσκευές, web
  • Περιβάλλοντα χρήστη (UI) για διάφορες συσκευές όπως περιφερειακά υπολογιστών, ιατρικές συσκευές, κλπ.
Web Analytics