Μετάφραση βιογραφικού

Στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, πολλοί αποφασίζουν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι, φυσικά, η μετάφραση του βιογραφικού του υποψηφίου.

Με βάση την εμπειρία μας, στη μεγάλη πλειοψηφία των βιογραφικών που έχουν μεταφράσει μόνοι τους οι υποψήφιοι, ακόμα και σε συνηθισμένες γλώσσες όπως τα αγγλικά και τα γερμανικά, υπάρχουν σημαντικά λάθη τα οποία μειώνουν την αξία του υποψηφίου στα μάτια του υπεύθυνου προσωπικού.

Το μεταφραστικό γραφείο Eurologos αναλαμβάνει την προσεκτική και επαγγελματική μετάφραση του βιογραφικού σας, με τρόπο που να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του αρχικού περιεχομένου, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς εργοδότες.

Ταυτόχρονα, φροντίζουμε να σας παραδώσουμε ένα άριστο γλωσσικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τη γλώσσα προς την οποία θέλετε να μεταφραστεί το βιογραφικό σας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να σας κάνουμε μια συγκεκριμένη προσφορά για τη μετάφραση του δικού σας βιογραφικού στις γλώσσες που επιθυμείτε.

Web Analytics