Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση (DTP)

Η ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DeskTop Publishing) είναι μια υπηρεσία η οποία συνοδεύει συχνά τη μετάφραση εγγράφων, ιδιαίτερα φυλλαδίων, υλικών μάρκετινγκ, εντύπων αλλά και ιστοσελίδων.

Το γραφιστικό μας τμήμα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία σε web και graphic design, στο στήσιμο εντύπων και στο σχεδιασμό ιστοσελίδων. Χάρη στην εμπειρία μας στο χώρο της μετάφρασης, προβλέπουμε πάντα ώστε τα έντυπα και οι ιστοσελίδες να μπορούν να μεταφραστούν εύκολα και γρήγορα, με δυνατότητα άμεσης παραγωγής του τελικού μεταφρασμένου υλικού.

Αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό εντύπων ή την κατασκευή ιστοσελίδων, διασφαλίζουμε τον ποιοτικό έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας, ενώ μπορείτε επιπλέον να απευθύνεστε σε έναν μόνο συνεργάτη ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ελλιπή επικοινωνία ή ακόμη και τη λάθος συνεννόηση ανάμεσα στους προμηθευτές σας.

Web Analytics