Ιατρικές Μεταφράσεις: Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων

Το μεταφραστικό γραφείο Eurologos αναλαμβάνει τη μετάφραση ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων σε όλες τις γλώσσες. 

Στον ευαίσθητο τομέα των ιατρικών μεταφράσεων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης της ποιότητας των κειμένων. Στο γραφείο μας, οι ιατρικές μεταφράσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικευμένους μεταφραστές ή από γιατρούς με εμπειρία στη μετάφραση, ώστε να χρησιμοποιείται η απαιτούμενη ιατρική ορολογία και η μετάφραση να είναι ιατρικά σωστή.

Εμπιστευτείτε το γραφείο μας για τη μετάφραση των ιατρικών σας κειμένων, όπως:

  • Του ιατρικού ιστορικού σας
  • Γνωματεύσεων αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας
  • Ιατρικών εξετάσεων
  • Ιατρικών βεβαιώσεων για χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Δικαιολογητικών νοσηλείας
  • Αποδείξεων νοσηλείας
  • Άλλων ιατρικών εγγράφων
Web Analytics