ΑΘΗΝΑ 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 231 55 11000
 
 
ΑΘΗΝΑ: 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315511000
Αθήνα:       215 2151960 
Θεσ/νίκη:  231 5511000
E-mail:       sales@eurologos.gr

Μετάφραση ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων

Το μεταφραστικό γραφείο Eurologos αναλαμβάνει τη μετάφραση ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων σε όλες τις γλώσσες. 

Στον ευαίσθητο τομέα των ιατρικών μεταφράσεων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης της ποιότητας των κειμένων. Στο γραφείο μας, οι ιατρικές μεταφράσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικευμένους μεταφραστές ή από γιατρούς με εμπειρία στη μετάφραση, ώστε να χρησιμοποιείται η απαιτούμενη ιατρική ορολογία και η μετάφραση να είναι ιατρικά σωστή.

Εμπιστευτείτε το γραφείο μας για τη μετάφραση των ιατρικών σας κειμένων, όπως:

  • Του ιατρικού ιστορικού σας
  • Γνωματεύσεων αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας
  • Ιατρικών εξετάσεων
  • Ιατρικών βεβαιώσεων για χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Δικαιολογητικών νοσηλείας
  • Αποδείξεων νοσηλείας
  • Άλλων ιατρικών εγγράφων
Web Analytics