Επίσημες μεταφράσεις για χρήση σε ΑΣΕΠ

Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για να εργαστείτε στο Δημόσιο Τομέα, το μεταφραστικό γραφείο Eurologos-Thessaloniki παρέχει επίσημη μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, η οποία γίνεται δεκτή από τον ΑΣΕΠ.

Οι μεταφράσεις που παρέχουμε τηρούν «κατά γράμμα» τις προδιαγραφές που ορίζουν οι διαδικασίες επιλογής προσλήψεων του θεσμού, πάντοτε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε προκήρυξης.

Παραδίδουμε ορθή και εμπεριστατωμένη επίσημη μετάφραση εγγράφων, τόσο για θέσεις τακτικού προσωπικού όσο και για Συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή Μίσθωσης Έργου.

Γνωρίζοντας πόσο άμεσα πρέπει να είναι η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων στις προκηρύξεις, φροντίζουμε ώστε οι επίσημες μεταφράσεις να είναι έτοιμες σε 1-2 εργάσιμες. Ταυτόχρονα, μέσω του μεγάλου δίκτου συνεργατών, έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές οι οποίες ξεκινούν από €35 ανά έγγραφο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επίσημες μεταφράσεις πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου, αναλυτικής βαθμολογίας, εγγράφων γλωσσομάθειας, τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, λοιπών δικαιολογητικών & πιστοποιητικών.

 

 

 

Web Analytics