Ιδιώτες:
 
 • Ελληνικά και ξενόγλωσσα πτυχία
 • Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου, κλπ.
 • Αναλυτικές βαθμολογίες
 • Βεβαιώσεις σπουδών
 • Δικαιολογητικά για ΑΣΕΠ - Δημόσιο
 Εταιρίες:
 
 • Εταιρικά έγγραφα (καταστατικά, δικαιολητικά)
 • Νομικά έγγραφα (συμβάσεις, αγωγές, συμφωνητικά)
 • Οικονομικά, λογιστικά και φορολογικά έγγραφα (ισολογισμοί, κλπ)
 Παράδοση:
 
 • Κανονική παράδοση σε 2-3 ημέρες
 • Δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης(*)
 • Αποστολή και με κούριερ πανελλαδικά
 • Δυνατότητα πληρωμής και με αντικαταβολή ή πιστωτική 

* Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα

 

 


Επίσημες μεταφράσεις

Οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από το μεταφραστικό γραφείο Eurologos τηρούν στο ακέραιο της διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και είναι ισότιμες με τις αντίστοιχες επίσημες μεταφράσεις της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συνεπώς, γίνονται αποδεκτές, βάσει νόμου, από όλες τις δημόσιες αρχές και τους ιδιωτικούς φορείς όπου τις καταθέτουν επί σειρά ετών οι πελάτες μας, όπως ενδεικτικά:

τράπεζες, εφορίες, ληξιαρχεία, δήμους, ΑΣΕΠ, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ.

 

Πότε χρειάζεστε επίσημη μετάφραση;

Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών, αρκούν συνήθως οι «απλές» μεταφράσεις, δηλαδή μεταφράσεις εγγράφων και κειμένων χωρίς επικύρωση ή πιστοποίηση.

Στις περισσότερες συναλλαγές με δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, όπως εφορίες, ληξιαρχεία, δήμους, Υπουργεία, κ.λπ., απαιτείται επίσημη μετάφραση η οποία φέρει και επικύρωση από δικηγόρο και τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Η ίδια διαδικασία επικύρωσης είναι απαραίτητη και για μεταφράσεις προς ξένες γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό, μόνο για την επίδοση αγωγών και εγγράφων μέσω της εισαγγελίας.

Οι επίσημες μεταφράσεις που θα παραλάβετε από το γραφείο μας θα έχουν τις απαραίτητες επικυρώσεις ώστε να γίνουν δεκτές, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, από όλες τις δημόσιες αρχές.

 

Διαδικασία επικύρωσης μεταφράσεων για χρήση στο εξωτερικό

Το παραπάνω καθεστώς επικύρωσης μεταφράσεων από δικηγόρους ισχύει μόνο για χρήση στην Ελλάδα. Εάν χρειάζεστε επίσημη μετάφραση για χρήση στο εξωτερικό, συνήθως αρκεί η πιστοποίηση της μετάφρασης από το γραφείο μας.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορέα στον οποίο θα καταθέσετε τα μεταφρασμένα έγγραφα για να επιβεβαιώσετε εάν θα δεχθούν την πιστοποίηση από το μεταφραστικό γραφείο μας ή εάν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

 

Πόσος χρόνος απαιτείται για τις επίσημες μεταφράσεις;

Συνήθως, οι επίσημες μεταφράσεις παραδίδονται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών στους πελάτες μας.

Ακόμη, υπάρχει για ορισμένους γλωσσικούς συνδυασμούς η δυνατότητα αυθημερόν παραλαβής τους (με επιπλέον χρέωση και κατόπιν επιβεβαίωσης της σχετικής διαθεσιμότητας).

Μπορείτε να παραλάβετε τις επίσημες μεταφράσεις:

 • από το γραφείο μας στην περιοχή του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 4
 • με αποστολή σε όλη την Ελλάδα μέσω courier και δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή (με επιπλέον χρέωση)

 

Ποια έγγραφα απαιτούν συνήθως επίσημη μετάφραση;

Αναλαμβάνουμε για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων πτυχίων, οικονομικών εγγράφων, ισολογισμών, πιστοποιητικών γέννησης/γάμου/θανάτου, φορολογικών πιστοποιητικών και συμβάσεων.

Ενδεικτικά, παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις των παρακάτω εγγράφων:

 

Χρειάζομαι σφραγίδα της Χάγης - Apostille;

Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου και βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο, ώστε τα έγγραφα να καταστούν έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα στον οποίο θα καταθέσετε τα έγγραφα για να επιβεβαιώσετε εάν πρέπει τα έγγραφά σας να έχουν τη σφραγίδα της Χάγης. Εάν πράγματι χρειάζεται, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα έγγραφα που θέλετε να μεταφράσετε αφότου λάβετε τη σφραγίδα της Χάγης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Web Analytics