Διερμηνεία

Η διερμηνεία αφορά αποκλειστικά στην προφορική επικοινωνία και στην ορθή απόδοση του λόγου. Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση του εγχειρήματος απαιτεί μία εξειδικευμένη και ιδιαίτερη γλωσσική προσέγγιση, διαφορετική από αυτή του γραπτού λόγου. Ο Μεταφραστικός Όμιλος Eurologos παρέχει τις πιο στοχευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διερμηνείας, χάρη σε δύο σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

  • Γνώση: έχουμε εμπειρία δεκαετιών σε ένα τεράστιο φάσμα από ποικίλους εμπορικούς κλάδους (industries), επιδεικνύοντας τριβή με κάθε είδους γλωσσικές απαιτήσεις όπως και επί μέρους ορολογίες. Διαθέτουμε τους πλέον κατάλληλους διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν γλωσσική εξειδίκευση στον τομέα που επιθυμείτε, έχοντας προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας στο ανάλογο πεδίο.
  • Παγκόσμιο Δίκτυο: ο Όμιλος Eurologos, πέραν της εμπειρίας και αξιοπιστίας που τον χαρακτηρίζει, διαθέτει και τη δύναμη της παγκόσμιας παρουσίας. Χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο δίκτυο μας, ενεργοποιώντας τα 15 γραφεία μας σε 4 Ηπείρους, πραγματοποιώντας στοχευμένη ανάθεση της υπηρεσίας διερμηνείας στο δυναμικό της χώρας ανά περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό, φιλτράρουμε τους διερμηνείς μας, χρησιμοποιώντας από το δίκτυο τον πλέον κατάλληλο συνεργάτη με ειδίκευση στις γλώσσες που σας αφορούν.

Καλύπτουμε ένα πλήρες φάσμα αναγκών διερμηνείας, ανάλογα με την περίσταση, ώστε να προσφέρουμε το άριστο αποτέλεσμα, με γνώμονα την ορθή συνεννόηση. Διαθέτουμε υπηρεσίες διερμηνείας σε 3 είδη:

  • Ταυτόχρονη διερμηνεία: είναι η πιο συνηθισμένη μορφή διερμηνείας, η οποία χρησιμοποιείται σε συνέδρια και σεμινάρια. Περιλαμβάνει τη χρήση καμπίνας, ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται ομάδες διερμηνέων για κάθε γλώσσα.
  • Διαδοχική διερμηνεία: ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές, κρατάει σημειώσεις και αποδίδει ολόκληρο το κείμενο στο τέλος της ομιλίας.
  • Ψιθυριστή διερμηνεία: ο συγκεκριμένος τύπος διερμηνείας χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχει πολύ μικρός αριθμός συμμετεχόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διερμηνέας βρίσκεται ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάνει ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί τους
Web Analytics