Μετάφραση φαρμακευτικών κειμένων

Οι φαρμακευτικές μεταφράσεις χρίζουν ιδιαίτερης γλωσσικής αντιμετώπισης μια και απαιτούν αφενός γνώση της σχετικής φαρμακευτικής ορολογίας και αφετέρου εξοικείωση με τα σχετικά πρότυπα έγγραφα ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί.

Οι μεταφραστές φαρμακευτικών κειμένων του Ομίλου Eurologos έχουν πρόσβαση σε όλους τους απαιτούμενους πόρους όπως βάσεις ορολογίας, πρότυπα έγγραφα QRD, κλπ, ώστε οι μεταφράσεις που παραδίδονται στους πελάτες να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα.

Τα γραφεία μας σε 15 χώρες μας δίνουν επίσης το πλεονέκτημα να μεταφράζουμε έχοντας ως γνώμονα τις ειδικές γλωσσικές παραμέτρους της χώρας-προορισμού, πλαισιώνοντας την εξειδικευμένη φαρμακευτική ορολογία με κείμενα τα οποία να βγάζουν νόημα.

Ο Όμιλος Eurologos συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη μετάφραση μιας μεγάλης γκάμας σχετικών εγγράφων, όπως:

  • Κλινικές μελέτες
  • Φύλλα οδηγιών χρήσης (που βασίζονται στα πρότυπα QRD)
  • Προωθητικό υλικό
  • Συσκευασίες φαρμάκων και καλλυντικών
  • Έγγραφα φαρμακολογίας
  • Εκπαιδευτικό υλικό για ιατρικούς επισκέπτες
Web Analytics