Μετάφραση Εγχειριδίων

Ο Όμιλος Eurologos αναλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικών εγχειριδίων χρήσης, εγκατάστασης, και συντήρησης συσκευών, μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Μετάφραση Σχεδίων

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τα εργαλεία ώστε να μεταφράσουμε τα κείμενα από αρχεία AutoCAD, διατηρώντας τη μορφοποίηση και τα σχέδια ανέπαφα.

Εξειδίκευση

Χρησιμοποιούμε μόνο ειδικευμένους μεταφραστές με άριστη γνώση της ορολογίας του εκάστοτε κλάδου ώστε να διασφαλίζουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.

 

 


Μετάφραση τεχνικών κειμένων

Οι ειδικευμένοι μεταφραστές του Ομίλου Eurologos αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τεχνικές μεταφράσεις σε πολλούς διαφορετικούς θεματικούς τομείς, τις οποίες στη συνέχεια ελέγχουν οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες μας.

Με τον τρόπο αυτό, έχουμε όλη την απαραίτητη τεχνική γνώση που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ορθή μετάφραση με σεβασμό στην ορολογία αλλά και στις τεχνικές παραμέτρους που διέπουν τον εκάστοτε κλάδο.

Επιπλέον, χάρη στην τεχνογνωσία, την παραγωγικότητα και τους επιπλέον πόρους που μας παρέχουν τα γραφεία μας παγκοσμίως, είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τα κείμενα στους ιδιαίτερους γλωσσικούς κώδικες της χώρας-προορισμού.

Αναλαμβάνουμε τεχνικές μεταφράσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Εγχειρίδια χρήσης & εγκατάστασης συσκευών
  • Βαρέα μηχανήματα
  • Κατασκευές & τεχνικές μελέτες
  • Σχέδια AutoCAD
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ηλεκτρολογικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός
  • Συστήματα ήχου & εικόνας
  • Ενέργεια & περιβάλλον
  • Καταναλωτικά προϊόντα – Τρόφιμα, είδη οικιακής & προσωπικής φροντίδας
Web Analytics