Ιδιώτες:
 
 • Αγωγές-Δικόγραφα
 • Συμβόλαια-Συμφωνητικά
 • Πιστοποιητικά
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 Εταιρίες:
 
 • Συμβάσεις-Συμφωνητικά
 • Εταιρικά Έγγραφα
 • Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 Εχεμύθεια
 

Στον ευαίσθητο τομέα των νομικών μεταφράσεων, το μεταφραστικό γραφείο Eurologos Thessaloniki διασφαλίζει την απόλυτη εχεμύθεια στα νομικά, επιχειρηματικά ή προσωπικά ζητήματα σας.

 

 


Μεταφράσεις νομικών κειμένων

Καθώς η μετάφραση νομικών κειμένων αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία μετάφρασης στην οποία η απόδοση του αρχικού κειμένου πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το νομικό σύστημα της χώρας για την οποία προορίζεται, η επιλογή συνεργάτη είναι πολλές φορές καθοριστική για την έκβαση νομικών υποθέσεων.

Ορισμένες από τις πιο γνωστές εταιρείες στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την ποιότητα των νομικών μεταφράσεων που παρέχουμε, εμπιστεύονται το γραφείο μας επί σειρά ετών για τη μετάφραση ζωτικής σημασίας εγγράφων τους, πάντα με άριστα αποτελέσματα.

Για τη διασφάλιση ενός σωστού αποτελέσματος, έχουμε δημιουργήσει μια έμπειρη ομάδα που αποτελείται τόσο από επαγγελματίες μεταφραστές με εξειδίκευση στις νομικές μεταφράσεις, όσο και από νομικούς συνεργάτες με άριστη γνώση του σχετικού δικαίου, ώστε να ενσωματώνουμε στις μεταφράσεις μας την πολύπλοκη νομική ορολογία.

Επιπλέον, η παρουσία του Μεταφραστικού Ομίλου μας σε 15 χώρες μας εξοπλίζει με την απαραίτητη γνώση των νομικών δεδομένων στα κράτη της γλώσσας-προορισμού, ώστε να αποδίδουμε τα απαιτητικά νομικά κείμενα με το σωστό τρόπο σε ένα πλήθος από γλώσσες.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε, με απόλυτη εχεμύθεια, τις δικές σας ανάγκες για νομικές μεταφράσεις.

Web Analytics