Μεταφράσεις ιατρικών κειμένων

Οι ιατρικές μεταφράσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου Eurologos σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον ευαίσθητο τομέα των ιατρικών μεταφράσεων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης της ποιότητας των κειμένων. Αυτός είναι ο λόγος που οι κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως επιλέγουν τον Όμιλο Eurologos.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επεκταθούν στην παγκόσμια αγορά, τηρώντας όλους τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς. Για να το πετύχουμε αυτό, οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικευμένους μεταφραστές ή από γιατρούς με εμπειρία στη μετάφραση.

Με τον τρόπο αυτό, διατηρούμε την ιατρική ορολογία που χρειάζεται, προσαρμόζοντας το γενικότερο κείμενο στα γλωσσικά πρότυπα της χώρας αποδέκτη, με τελικό σκοπό να παρουσιάζουμε μία ορθή ιατρική μετάφραση που να έχει νόημα.

Ενδεικτικά, κάποιοι από τους τύπους ιατρικών μεταφράσεων που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Εγχειρίδια για ιατρικό εξοπλισμό, όργανα και συσκευές
  • Ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις
  • Κλινικές μελέτες
  • Ερωτηματολόγια
Web Analytics