ΑΘΗΝΑ 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 231 55 11000
 
 
ΑΘΗΝΑ: 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315511000
Αθήνα:       215 2151960 
Θεσ/νίκη:  231 5511000
E-mail:       sales@eurologos.gr

Τομείς ειδίκευσης

Οι σημερινές ανάγκες για εμπεριστατωμένη και ορθή μετάφραση είναι πολύπλοκες, ειδικά αφού πλέον το ζητούμενο ανά περίπτωση δεν είναι μόνον η γλώσσα. Οι θεματικοί τομείς μέσα στους οποίους καλείστε να ελιχθείτε επαγγελματικά έχουν αυξηθεί ραγδαία, κάθε ένας από τους οποίους έχει τους δικούς του γλωσσικούς κώδικες όπως και ειδική ορολογία.

Ο μεταφραστικός Όμιλος Eurologos, χάρη στο ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος αλλά και στους συνεργάτες που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μπορεί να καλύψει ένα απεριόριστο πεδίο αναγκών και να παρέχει εξειδικευμένη μετάφραση σε μία πληθώρα από τομείς, σε κάθε γλώσσα. Είτε πρόκειται για απλά έγγραφα είτε για πιο σύνθετα projects, έχουμε την τεχνογνωσία και το δυναμικό να ανταπεξέλθουμε μεταφραστικά σε όλες τις απαιτήσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για κάθε τομέα παρακάτω:

Web Analytics