Μεταφράσεις πολωνικών

Eurologos μεταφράσεις από/προς τα Πολωνικά

Η πολωνική γλώσσα διαθέτει τα περισσότερα μέρη του λόγου (επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά) , αντίστοιχα με την ελληνική γλώσσα. Η ορθή μετάφραση χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης.

Κατά συνέπεια, για τα έγγραφα που μεταφράζονται προς τα πολωνικά, συνεργαζόμαστε με το γραφείο του Ομίλου στην Πολωνία (Gliwice), ώστε η τελική επιμέλεια των κειμένων να γίνεται στη χώρα για την οποία προορίζονται και να εξασφαλίζεται η κορυφαία ποιότητα των μεταφράσεων!

Η έμπειρη ομάδα άρτια καταρτισμένων και ειδικευμένων εσωτερικών μεταφραστών, διορθωτών και επιμελητών μας είναι πάντα διαθέσιμη ώστε να καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες, σε ένα πλήθος εμπορικών/επιχειρηματικών κειμένων όπως βιομηχανικά, κατασκευαστικά, κείμενα τεχνολογίας, τεχνικά, ιατρικά, διαφημιστικά, οικονομικά, φορολογικά, τραπεζικά και πολλά άλλα.

Web Analytics