ΑΘΗΝΑ 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 231 55 11000
 
 
ΑΘΗΝΑ: 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315511000
Αθήνα:       215 2151960 
Θεσ/νίκη:  231 5511000
E-mail:       sales@eurologos.gr

Μεταφράσεις ιταλικών

Eurologos μεταφράσεις από/προς τα Ιταλικά

Ο Μεταφραστικός Όμιλος Eurologos παρέχει πολυγλωσσικές υπηρεσίες από και προς την ιταλική γλώσσα από το 1977.

Για έγγραφα που μεταφράζονται προς τα ιταλικά, συνεργαζόμαστε με τα γραφεία του Ομίλου στην Ιταλία (Μιλάνο, Τεργέστη), ώστε η τελική επιμέλεια των κειμένων να γίνεται στη χώρα για την οποία προορίζονται και να εξασφαλίζεται η κορυφαία ποιότητα των μεταφράσεων.

Οι μεταφράσεις Ιταλικών πραγματοποιούνται από συνεργάτες μας οι οποίοι μεταφράζουν μόνο προς την μητρική τους γλώσσα και είναι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση τόσο στον τομέα της ιταλικής γλώσσας όσο και σε ποικίλες επαγγελματικές/θεματικές κατηγορίες στις οποίες ενδεχομένως κινείστε, ώστε να ενσωματώνουν εξειδικευμένη ορολογία.

Η μετάφραση γίνεται με βάση τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει ο Μεταφραστικός Όμιλος Eurologos και ακολουθούν ενδελεχείς έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας, ανεξαρτήτως γλώσσας!

Web Analytics