ΑΘΗΝΑ 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 231 55 11000
 
 
ΑΘΗΝΑ: 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315511000
Αθήνα:       215 2151960 
Θεσ/νίκη:  231 5511000
E-mail:       sales@eurologos.gr

Μεταφράσεις βουλγαρικών

Eurologos μεταφράσεις από/προς τα Βουλγαρικά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ιδρύουν υποκαταστήματα ή συνεργάζονται με εταιρείες στη γειτονική Βουλγαρία.

Το μεταφραστικό μας γραφείο αποτελεί ιδανικό συνεργάτη σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις, οι οποίες γίνονται δεκτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, πάντα με άριστη ποιότητα και απόλυτη εχεμύθεια.

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε έμπειρους και ειδικευμένους μεταφραστές ώστε να παρέχουμε κορυφαίας ποιότητας μεταφράσεις τόσο προς τα ελληνικά όσο και προς τα βουλγαρικά.

Αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, καθώς και νομικά και εμπορικά έγγραφα όπως συμβάσεις, καταστατικά εταιρειών, ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, αλληλογραφία και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.

Επιπλέον, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα μεταφρασμένα έγγραφα, το γραφείο μας αναλαμβάνει και την αντίστοιχη διαδικασία επικύρωσης.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάφρασης προς τα βουλγαρικά, τηρούνται τα πολύ αυστηρά πρότυπα ποιότητας που έχει θεσπίσει και ακολουθεί το μεταφραστικό γραφείο μας, ώστε να είστε σίγουροι για την κορυφαία ποιότητα των μεταφράσεων που θα λάβετε.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να λάβετε άμεση προσφορά για τη μετάφραση προς τα βουλγαρικά ή τα ελληνικά των εγγράφων ή δικαιολογητικών που χρειάζεστε.

 

Web Analytics