ΑΘΗΝΑ 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 231 55 11000
 
 
ΑΘΗΝΑ: 215 215 1960
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2315511000
Αθήνα:       215 2151960 
Θεσ/νίκη:  231 5511000
E-mail:       sales@eurologos.gr

Μεταφράσεις αλβανικών

Eurologos μεταφράσεις από/προς τα Αλβανικά

Η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με τη γειτονική Αλβανία έχει ανοίξει νέους δρόμους όπως και έχει δημιουργήσει καινούργιες ανάγκες μετάφρασης σε ένα τεράστιο φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών.

Η προοπτική της Αλβανίας για οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην άνθιση συγκεκριμένων τομέων όπως η ενέργεια, η γεωργία και ο τουρισμός, ενώ έχει αποτελέσει και πόλο έλξης για πολλές επιχειρήσεις, ελληνικές και μη!

Όλοι αυτοί οι νέοι θεματικοί και επαγγελματικοί τομείς, πέραν της άριστης χρήσης της αλβανικής γλώσσας, απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ορολογία, απόδοση νοήματος.

Για αυτόν τον λόγο, το μεταφραστικό μας γραφείο συνεργάζεται με άριστα εκπαιδευμένους μεταφραστές όχι μόνο με μεγάλη εμπειρία στις μεταφράσεις αλβανικών, αλλά και με ειδικευμένη γνώση ανά τομέα. Επιπλέον, οι συνεργάτες μας μεταφράζουν μόνο προς τη μητρική τους γλώσσα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, διαθέτουμε έμπειρες ομάδες άρτια καταρτισμένων μεταφραστών, διορθωτών και επιμελητών για να καλύπτουμε κάθε ανάγκη μετάφρασης από και προς την αλβανική γλώσσα, όποιος και αν είναι ο κλάδος στον οποίο κινείστε!

Πάντοτε φυσικά με τους ενδελεχείς ελέγχους διασφάλισης ποιότητας που ορίζουν οι υψηλές προδιαγραφές ενός παγκόσμιου Ομίλου!

Web Analytics