Μεταφράσεις νορβηγικών

Eurologos μεταφράσεις από/προς τα Νορβηγικά

Τα νορβηγικά αποτελούν μία από τις ιδιαίτερες μορφές γλώσσας, μια και έχουν 2 επίσημες γραπτές μορφές: την αποκαλούμενη ‘’γλώσσα των βιβλίων’’ (bokmål) και τη Νεονορβηγική (nynorsk).

Η ορθή μετάφραση εγγράφων από και προς τη νορβηγική γλώσσα απαιτεί, κατά συνέπεια, ιδιαίτερους μεταφραστικούς χειρισμούς και έμπειρους μεταφραστές που να μπορούν να αποδώσουν νόημα ανάλογα με την περίσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες γλωσσικές ιδιαιτερότητες.

Οι συνεργάτες του μεταφραστικού μας γραφείου μεταφράζουν μόνο προς την μητρική τους γλώσσα και είναι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση τόσο στον τομέα των νορβηγικών όσο και σε ποικίλες επαγγελματικές/θεματικές κατηγορίες μέσα στις οποίες ενδεχομένως κινείστε.

Η μετάφραση γίνεται με βάση τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που έχει καθορίσει ο Μεταφραστικός Όμιλος Eurologos και ακολουθούν ενδελεχείς έλεγχοι για το άριστο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως γλώσσας!

Web Analytics